Hier ook even kijken...

van belang. Ook dat is niet meer van deze tijd, getuige de vele schrijf-, stel en spelfouten die de gedrukte pers 'sieren'.

'Lekker belangrijk' is de houding van veel Nederlanders ten opzichte van correct taalgebruik. Naar mijn mening - let wel, dit is geen feit - heeft dat alles te maken met taalgevoel. Dat heb je, of dat heb je niet. Natuurlijk kun je veel dingen leren maar mensen met taalgevoel pikken dingen vanzelf op en zij die dat niet hebben zullen het nooit leren. Gelukkig kunnen zij zich de laatste tijd verontschuldigen met de verklaring dat zij aan dyslexie lijden. En daarmee kom ik dan op het redmiddel van veel mensen die zelf het toetsenbord hanteren: de spellingcontrole. Omdat zij geen taalgevoel hebben zien ze ook niet dat een spellingcontroleprogramma dat óók niet heeft. Logisch, want het is geen levernd wezen, heeft geen brein en voert dom uit wat mensen het opdraagt. Als je dus schrijft dat de koe in de wij loop, vindt dat programma dat prima. Dat vinden wei nogal suf! 

Twitter

X

Copyright!

Mooie foto hé? Is gewoon te koop hoor!