Hier ook even kijken...

Jij bent dus van mening dat de ander zijn mening onzin is. En die ander vindt dat op zijn beurt weer onzin. De vraagt dringt zich op of meningen altijd onzin zijn of dat onzin altijd niks meer dan een mening is. Daar zou het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren eens zich over moeten buigen. Ik doe hierbij een suggestie: Onzin is alleen onzin als er onzin op staat. Naast het hoofdredactionele commentaar zou er dan ook een plaatsje in de krant moeten komen voor de redactionele onzin. Dat kan dan in een niet nader te noemen krant een vast vignet van chocoladeletters worden....

Twitter

X

Copyright!

Mooie foto hé? Is gewoon te koop hoor!