Hier ook even kijken...

Ook voor de foto’s van FTJP geldt het wettelijke auteursrecht Dat wil zeggen dat alleen de maker, i.c. Fon Tunnissen,  het recht heeft zijn werk te exploiteren.

Foto’s zijn daarmee nooit rechtenvrij. Wel kan er gebruiksrecht worden verleend worden. Dit gebruiksrecht is er in meerdere vormen maar wordt meestal verleend voor publicatie. Doorgaans eenmalig, bijvoorbeeld in een boek, krant of tijdschrift. Daarnaast kan ook een generiek gebruiksrecht overeen gekomen worden, het zogenoemde onbeperkt gebruiksrecht. Dit is de meest aangewezen vorm voor publicaties op Internet. Waarmee de foto dus NIET RECHTENVRIJ wordt! Behalve het onbeperkt gebruiksrecht wordt ook het beperkt gebruiksrecht gehanteerd. Daarmee wordt publicatie mogelijk voor een specifiek medium of in een bepaalde periode dan wel met andere beperkingen (formaat en dergelijke).

Gebruiksrecht is normaliter nooit exclusief. Dezelfde foto(’s) kan/kunnen ook aan andere geïnteresseerden geleverd worden. Vanzelfsprekend kan over aanpassingen van alle hierboven genoemde uitgangspunten onderhandeld worden, waarbij te allen tijden een minimumtarief geldt van € 40,- per foto.

N.B. In de auteurswet is sinds 1989 ook het recht op naamsvermelding opgenomen Dat wil zeggen dat bij  elke gepubliceerde foto de naam van de maker vermeld moet worden in een duidelijk leesbare lettergrootte. 

Twitter

X

Copyright!

Mooie foto hé? Is gewoon te koop hoor!